Usluge koje pruža PD „Elektroistok Izgradnja” d.o.o. obuhvataju sve vrste elektromontažnih i građevinskih radova na izgradnji i održavanju elektroenergetskih objekata, razvodnih postrojenja i dalekovoda naponskih nivoa do 400 kV.

INŽENJERING I KOORDINACIJA PROJEKATA

 • Planiranje i vođenje složenih projekata izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih elektroenergetskih objekata (AIS i GIS elektroenergetskih postrojenja, dalekovoda i kablova srednjeg i visokog napona)
 • Koordinacija (saradnja) sa proizvođačima opreme
 • Prisustvovanje ispitivanjima VN i ostale opreme
 • Stručna/tehnička podrška Investitoru pri nabavci opreme, materijala i usluga

PROJEKTOVANJE

 • Izrada glavnih projekata trafostanica, razvodnih postrojenja i dalekovoda
 • Izrada izvođačkih projekata trafostanica, razvodnih postrojenja i dalekovoda
 • Izrada projekata kontrolnih, relejnih ormana, AC i DC razvoda
 • Izrada projekata izvedenog objekta trafostanica, razvodnih postrojenja i dalekovoda
 • Tehnička kontrola glavnih i izvođačkih projekata trafostanica, razvodnih postrojenja i dalekovoda

TRAFOSTANICE I RAZVODNA POSTROJENJA IZGRADNJA I STRUČNI NADZOR

 • Aktivnosti na izgradnji novih trafostanica i postrojenja, remontu, modifikaciji, rekonstrukciji i proširenju postojećih, naponskih nivoa do 400 kV:

   • građevinski radovi
   • montaža noseće čelične konstrukcije
   • montaža VN opreme
   • izrada i montaža kablovskih regala i kanala
   • izrada svih vrsta upravljačkih/relejnih ormana i panela, AC i DC razvoda i podrazvoda, kako za unutrašnju tako i za spoljnu montažu
   • polaganje i povezivanje napojnih, kontrolnih, signalnih i optičkih kablova
   • montaža i povezivanje upravljačko-zaštitnih i TK jedinica, AC i DC razvoda, baterija, invertora i ispravljača
   • ispitivanje VN i ostale opreme sa izradom ispitnih protokola
   • funkcionalno ispitivanje i puštanje u probni rad

DALEKOVODI IZGRADNJA I STRUČNI NADZOR

Aktivnosti na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji havarija dalekovoda naponskih nivoa do 400 kV:

 • građevinski radovi na izradi temelja stubova
 • montaža čelične konstrukcije
 • elektromontažni radovi na nadzemnim vodovima i energetskim kablovima
 • montaža OPGW-a sa ispitivanjem i izradom ispitnih protokola

Proizvodnja

 • Izrada čelične konstrukcije raznih namena za sve vrste elektroenergetskih objekata

U okviru RJ Niš, već više od pola veka, vrši se proizvodnja različitih vrsta čeličnih konstrukcija za potrebe trafostanica i razvodnih postrojenja, a u novije vreme, uspešno vršimo izradu i čelične konstrukcije za dalekovodne stubove svih naponskih nivoa.

Za obradu čeličnih profila koristimo najsavremeniju opremu i mašine. Rezanje i obeležavanje čeličnih limova do 25mm debljine vršimo na CNC mašini SOITAAB Plasma Expert HD, a za obradu L profila do L160x160x16, za potrebe izrade rešetkaste čelične konstrukcije (dalekovodnih ili drugih stubova), koristimo CNC mašinu FICEP A166 kojima upravlja obučeno osoblje.

Pored CNC mašina imamo i manuelne mašine za probijanje, bušenje, sečenje i savijanje profila. Zavarivanje čeličnih profila vrše atestirani zavarivači MIG/MAG i REL postupkom.

Remont i montaža elektroenergetskih transformatora

 • Montaža i demontaža transformatora svih naponskih nivoa i snaga
 • Sušenje, hemijska regeneracija i inhibiranje izolacionih sistema
 • Intervencije pri havarijskim uslovima na elektroenergetskim transformatorima

Koristimo dva postrojenja za obradu izolacionog sistema transformatora koja su predviđena za transformatore od 20 - 90 tona izolacionog transformatorskog ulja.

1. VH120s Micafil – Švajcarska sa dodatkom za hemijsku regeneraciju izolacionog
transformatorskog ulja
2. VOP160RS Micafluid – Švajcarska


Oblast rada

Inženjering i koordinacija projekata
Projektovanje
Trafostanice i razvodna postrojenja
izgradnja i stručni nadzor
Dalekovodi izgradnja i stručni nadzor
Proizvodnja
Remont i montaža elektroenergetskih transformatora
© 2015 ELEKTROISTOK – Izgradnja d.o.o.