Dugogodišnjim radom stečene su veoma respektabilne reference

Učestvovali smo u:
 • Izgradnji preko 90 transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja
  • TS 400/x kV
  • TS 220/x kV
  • TS 110/x kV
 • Rekonstrukciji i/ili proširenju preko 80 postrojenja, naponskih nivoa
  110, 220 i 400 kV
 • Pripremi za prelazak na daljinsko upravljanje (DU) 65 TS 110/x kV
 • Pripremi za prelazak na daljinsko upravljanje (TSU) 18 TS 400(220)/x kV
 • Montaži 5 Regionalnih Dispečerskih Centara i više matičnih stanica
 • Izgradnji i rekonstrukciji dalekovoda 110 kV do 400 kV

REFERENC LISTA za period 2005.-2014. godine, koja oslikava raznovrsnost i složenost naših poslova, kao i vrste objekata na kojima smo radili:


REFERENC LISTA u periodu 2005.-2014. godine
Objekat Opis radova

© 2015 ELEKTROISTOK – Izgradnja d.o.o.